Datalogger

Zařízení pro registraci dat

DATALOG compact

DATALOG compact je inovativní zapisovací zařízení s  obrazovkou pro evidenci parametrů u  aplikací na stlačený vzduch a  plyny. Elektronický systém měří připojené vstupní signály a zprostředkovává potřebné informace pro dané použití. Tyto přístroj zobrazuje a ukládá. Může být dlouhodobě archivován průběh procesů a také mohou být předávány nadřazeným systémům alarmy. Zapisovací zařízení s obrazovkou tak umožňuje aktuální vyhodnocení procesů a rychlý zásah přímo na místě.

Senzory je možno snadno konfigurovat a  připojit, systém automaticky rozpozná typ senzoru. Na barevném displeji s  dotykovou obrazovkou se zobrazují všechny měřené hodnoty, měřené křivky a  překročení mezních hodnot. Průběh křivek je možno prstem jednoduše přesouvat a zvětšovat.

Až 4 analogové a/nebo digitální senzory

Až 4 mezní hodnoty a 2 relé alarmu pro hlášení poruch volně konfigurovatelné

3,5" barevný displej

V kombinaci s opčním webserverem je možno přenášet aktuální naměřené hodnoty nezávisle na místě instalace.

Datalog compact se 2 vstupy (analogový nebo digitální) [DATC0002]
Datalog compact se 4 vstupy (analogový a/nebo digitální) [DATC0004]
Integrované rozhraní Ethernetu a RS 485 [DATCZETH]
Externí mezisíťový Profibus pro připojení k integrovanému rozhraní RS 485 [DATCZGPB]
Webserver k přenosu dat na dálku (pouze ve spojení s ethernetovým rozhraním) [DATCZWEB]
Totalizační funkce pro celkové sečtení počitadla analogových signálů [DATCZTOT]
Funkce výpočtu pro 4 integrované vstupy (např. výpočet tlakové diference) [DATCZBER]
Vyhodnocovací software (2 licence), datalogPRO connect [DATCZSFW]
Hotová kabeláž pro zapojení a nastavení parametrů [DATCZVER]

DATALOG PRO

DATALOG PRO je inteligentní zapisovací zařízení s obrazovkou pro evidenci parametrů u aplikací na stlačený vzduch a plyny. Elektronický systém měří připojené vstupní signály a zprostředkovává potřebné informace pro dané použití. Tyto přístroj zobrazuje a ukládá. Může je dlouhodobě archivovat a zachovat průběh procesů a také mohou být předávány nadřazeným systémům alarmy. Zapisovací zařízení s obrazovkou tak umožňuje aktuální vyhodnocení procesů a rychlý zásah přímo na místě.

Senzory je možno snadno konfigurovat a  připojit, systém automaticky rozpozná typ senzoru. Na barevném displeji s  dotykovou obrazovkou se zobrazují všechny měřené hodnoty, měřené křivky a  překročení mezních hodnot. Průběh křivek je možno prstem jednoduše přesouvat a zvětšovat.

Až 12 analogových a/nebo digitálních senzorů

Až 4 mezní hodnoty a 2 relé alarmu pro hlášení poruch volně konfigurovatelné

7" barevný displej

V kombinaci s opčním webserverem je možno odečíst aktuální naměřené hodnoty nezávisle na místě instalace.

Datalog PRO se 4 vstupy (analogový a/nebo digitální) [DATP0004]
Datalog PRO s 8 vstupy (analogový a/nebo digitální) [DATP0008]
Datalog PRO s 12 vstupy (analogový a/nebo digitální) [DATP0010]
Integrované rozhraní Ethernetu a RS 485 [DATPZETH]
Externí mezisíťový Profibus pro připojení k integrovanému rozhraní RS 485 [DATPZGPB]
Webserver k přenosu dat na dálku (pouze ve spojení s ethernetovým rozhraním) [DATPZWEB]
Totalizační funkce pro celkové kalkulace počitadla analogových signálů [DATPZTOT]
Funkce výpočtu pro 4 integrované vstupy (např. výpočet tlakové diference) [DATPZBER]
Vyhodnocovací software (2 licence), datalogPRO connect [DATPZSFW]
Statistiky vyhodnocení spotřeby, denní/týdenní/měsíční zpráva [DATPZSTA]
Hotová kabeláž pro zapojení a nastavení parametrů [DATPZVER]

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.