Vzduchový kompresor pro ventilátory

S bezolejovým kompresorem SICOLAB med nabízíme našim zákazníkům prvotřídní řešení dodávek medicínského stlačeného vzduchu pro obzvlášť citlivé ventilátory v nemocnicích a ordinacích šité na míru.

Tichý, zvláště pro nemocnice a ordinace

Náš kompresor generující vzduch pro dýchání je jak kompaktní, tak tichý. Díky generovanému čistému lékařskému stlačenému vzduchu je kompresor oficiálně schválen jako certifikovaný lékařský výrobek. Uživatele přesvědčí tichým provozem díky účinné zvukové izolaci.

Dýchání vzduchu podle nejnovějších standardů v lékařském průmyslu

Generovaná kvalita stlačeného vzduchu pro ventilátory byla testována a schválena podle normy biokompatibility ISO / FDIS 18562. Důležitým prvkem této normy je měření chemických látek a částic v generovaném stlačeném vzduchu, které se mohou uvolňovat do dýchacích cest. Doposud k tomu existovaly pouze obecné pokyny. Nová řada norem ISO 18562 obsahuje požadavky, zkušební metody a hodnocení rizik přizpůsobené aplikaci ventilace. K získání čistého stlačeného vzduchu stlačuje SICOLAB med stávající okolní vzduch, což činí proces nezávislým na centrálním přívodu stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch se suší pomocí účinné membránové sušičky a čistí se ve třech filtračních stupních s jemností až 0,3 µm.

Certifikovaný zdravotnický prostředek

Zvukem izolovaná kompresorová stanice SICOLAB med je lékařský výrobek třídy 2b a byla vyvinuta s ohledem na extrémně vysoké požadavky na čistotu vzduchu při neinvazivní a invazivní ventilaci. Lékařský vzduchový kompresor SICOLAB med od Dürr Technik zajišťuje spolehlivé zásobování pacienta kyslíkem. Ať už v pohotovostním režimu jako náhrada, pokud selže přívod stlačeného vzduchu do centrální nemocnice, nebo jako hlavní přívod pro ventilátor.

Certifikovaný lékařský výrobek podle MDD 93/42 / EHS.

 

SICOLAB med – lékařské kompresory pro ventilátory

Bezolejový přívod stlačeného vzduchu pro umělou ventilaci

Více informací

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.