Systém managementu stlačeného vzduchu SIGMA AIR MANAGER 4.0

Řízení stanic stlačeného vzduchu – pro optimální účinnost

Adaptivní, efektivní a propojené sítí – se SIGMA AIR MANAGER 4.0 je systém managementu stlačeného vzduchu maximálně orientovaný na spotřebu. Systém managementu stlačeného vzduchu řídí provoz více kompresorů a také sušiček nebo filtrů v bezprecedentní situaci.

Patentovaná metoda optimalizace založená na simulaci stanoví pomocí spotřeby stlačeného vzduchu v minulosti jeho spotřebu v budoucnosti. Rozhodující už dávno není úzké tlakové pásmo, ale nepřetržitý optimální provoz stanice stlačeného vzduchu. Úspory energie nikdy nebyly tak snadné.

Díky propojení všech komponent stanice stlačeného vzduchu s inteligentním sdruženým řízením přes bezpečnou síť KAESER SIGMA NETWORK jsou možná rozsáhlá monitorování a energetický management, ale také předvídatelná opatření údržby. Tím jsou minimalizovány prostoje a maximalizován objem produkce.

SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Katalog systému managementu stlačeného vzduchu
.pdf | 3,5 MB | Prohlédnout

Technické údaje systému managementu stlačeného vzduchu
.pdf | 0,1 MB | Prohlédnout

Výhody

  • Management stlačeného vzduchu orientovaný na spotřebu
  • Adaptivní optimalizace vaší stanice stlačeného vzduchu
  • Větší přehled, více kontroly, menší výpadky

Dostupnost

Se SIGMA AIR MANAGER 4.0 je organizace servisních činností hračka. Centrální zpracování provozních údajů stanice stlačeného vzduchu zajišťuje trvalý přehled o stavu údržby zařízení. Tak lze optimalizovat servisní intervaly a naplánovat je s ohledem na budoucnost.

Monitorování

SIGMA AIR MANAGER 4.0 umožňuje podrobné monitorování stanice stlačeného vzduchu. Tak jsou zaznamenávány, archivovány a vizualizovány provozní údaje. Prostřednictvím komplexního sledování parametrů stanice lze včas rozpoznat poruchy a ihned je odstranit.

Reportování

SIGMA AIR MANAGER 4.0 zaznamenává, archivuje a zpracovává provozní údaje stanice stlačeného vzduchu a podporuje při tom aktivně energetický management podle normy ISO 50001. Tak jsou k tomu potřebné ukazatele automatizovaně vydávány, vyhodnoceny a poskytnuty jako report.

Propojení

Se SIGMA AIR MANAGER 4.0 je již dnes možná digitalizace stanice stlačeného vzduchu. Jako centrální uzlový bod spojuje všechny komponenty stanice přes bezpečnou síť KAESER SIGMA NETWORK. Provozní údaje jsou shromažďovány centrálně a lze je integrovat do dostupné řídicí techniky. Komunikace přes Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU a v budoucnosti bude možné také přes OPC UA.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň