Sušičky Kaeser

Sušičky stlačeného vzduchu Kaeser se starají o optimální sušení stlačeného vzduchu pro všechna dodávaná množství. Jsou konstruovány jako vysoce kvalitní průmyslové stroje, která v nejtvrdších podmínkách spolehlivě chrání vaše zařízení a procesy před škodami způsobenými kondenzátem.

A proto, aby vám souhlasila také dlouhodobá bilance nákladů, nabízíme pro všechny sušicí procesy inteligentní energeticky úsporné regulace a společně s vámi najdeme optimální velikost a konfiguraci zařízení.

Energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC až 3,90 m³/min

Kondenzační sušičky SECOTEC řad TA–TD (*) suší stlačený vzduch až do tlakového rosného bodu 3 °C díky vysoce účinné regulaci akumulace přizpůsobené potřebě a tím obzvlášť úsporně. Velkoryse dimenzovaný akumulátor chladu se stará o způsob provozu šetrný k materiálu a stabilní tlakový rosný bod.

 • Enormní potenciály úspor při provozu s částečným zatížením a během pracovních přestávek
 • Design zařízení mimořádně robustní a pro nenáročnou údržbu
 • Provedení se vzduchovým chlazením pro okolní teploty do 43 °C

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Sušička Kaeser TA 11

Řada TA–TD

Katalog kondenzačních sušiček řady TA–TD
.pdf | 1,9 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady TA–TD
.pdf | 0,2 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Úspora energie:
  V provozu s částečným zatížením lze díky energeticky úsporné regulaci dočasně uložit přebytečný chladicí výkon do termického akumulátoru a opět vyzvednout k sušení bez spotřeby proudu.
 • Trvalá spolehlivost:
  Kvalitní chladicí okruh kondenzační sušičky SECOTEC dovoluje spolehlivé používání až do teploty okolí +43 °C. Velký odlučovač kondenzátu a elektronický odvaděč kondenzátu ECO DRAIN zajistí ve všech fázích zatížení spolehlivé odstranění kondenzátu. Elektrické provedení odpovídá standardu EN 60204-1.
 • Geniálně snadný servis:
  Konstrukce tělesa, která je optimalizována pro snadnou přístupnost všech dílů, výrazně snižuje pracovní náklady při údržbě a kontrolách.

Energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

SECOTEC – zde řady TE–TF (*) – již dlouho představují vysoce kvalitní kondenzační sušičky Kaeser v průmyslové kvalitě, se stabilními tlakovými rosnými body při nejvyšší možné spolehlivosti a s velmi nízkými celkovými náklady za celou dobu životnosti.

S inovativním akumulátorem latentního tepla výměníku tepla systému SECOPACK LS a s řízením SIGMA CONTROL SMART nastavuje nová generace měřítka v oblasti energetické účinnosti, nároku na prostor a snadnosti obsluhy.

 • Obzvláště dlouhá životnost díky potrubí stlačeného vzduchu odolného vůči korozi a hliníkovému výměníku tepla (kondenzátor a SECOPACK LS)
 • Se sériovým komunikačním modulem Modbus TCP k napojení do SIGMA NETWORK (řada TD volba)

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Kondenzační sušička Kaeser TF 340

Řada TE–TG

Katalog kondenzačních sušiček řady TE–TG
.pdf | 2,5 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady TE–TG
.pdf | 0,2 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Úspora energie:
  Kondenzační sušičky řad TE–TF (*) okouzlí svými nízkými nároky na energii. V provozu s částečným zatížením lze díky energeticky úsporné regulaci přechodně uložit přebytečný chladicí výkon do termického akumulátoru a použít k sušení bez spotřeby proudu. Rychle reagující systém výměníku tepla SECOPACK LS zaručuje vždy stabilní tlakové rosné body.
 • Intuitivní obsluha:
  Elektronické řízení SIGMA CONTROL SMART má snadné a intuitivní ovládání. Paměť hlášení, pro jednotlivé díly individuální počítač provozních hodin a časovač údržby umožňují efektivní kontrolu a analýzu provozních dat. Beznapěťové kontakty a komunikační modul Modbus TCP (řada TD volba) slouží ke snadnému propojení s řízením překrývajícím stroje jako je SIGMA AIR MANAGE)R 4.0.
 • Kompaktně optimalizovaný:
  Oblast akumulace inovativního systému výměníku tepla SECOPACK LS je naplněna materiálem se změnou fáze. Jeho výrazně vyšší akumulační hustota ušetří při stejné kapacitě 98 % akumulačního materiálu běžným akumulátorů tepla. Akumulační kapacita pro stabilitu tlakového rosného bodu je tak spojena s enormně sníženými nároky na prostor. Optimalizované cesty proudění redukují tlakové ztráty a přispívají tak k vysoké energetické efektivnosti sušičky SECOTEC.

Energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC od 45 do 98 m³/min

Novou řadou TG rozšiřuje KAESER svoje energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC až do objemových proudů 98 m³/min v provedeních se vzduchovým a vodním chlazením.

Vytvořené pro velké průmyslové podniky, pečují tyto kompaktní výkonné pakety i za nejtvrdších podmínek o stabilní tlakové rosné body – při maximální spolehlivosti a minimálních nákladech po dobu životnosti.
Koncept standardních a výkonných akumulátorů tepla, pro síť způsobilých řízení SIGMA CONTROL SMART zaručují energeticky úsporný a pro materiál šetrný provoz ve všech fázích zatížení. Inovativní regulace odpadního vzduchu ve vzduchem chlazených variantách nastavují nová měřítka pro provozní spolehlivost a efektivnosti nákladů.

Kondenzační sušička Kaeser TG 7801

Řada TE–TG

Katalog kondenzačních sušiček řady TE–TG
.pdf | 2,5 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady TE–TG
.pdf | 0,2 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Vyšší spolehlivost provozu:
  Inovativní regulace odpadního vzduchu kondenzační sušičky SECOTEC TG zajišťuje v kombinaci radiálním ventilátorem optimální chlazení zařízení. To otvírá nejen nové možnosti a úspory nákladů při plánování a instalaci, ale také významně přispívá k efektivnímu a pro materiál šetrnému provozu velkých kondenzačních sušiček.
 • Investujte progresivně:
  S klimaticky ekologickým chladicím prostředkem R-513A nabízí společnost KAESER v současnosti nejlepší řešení pro budoucí spolehlivost zásobování. Tímto způsobem se efektivně předchází vysokým nákladům na udržování technického stavu nebo dokonce hrozícím pracovním odstávkám.
 • Další snižování provozních nákladů:
  Díky výkonnostní koncepci kondenzátorů chladu se sušičkami SECOPACK LS a perfektní vzájemné sladěnosti s multifunkčními kompresory disponují kondenzační sušičky SECOTEC TG do 98 m³/min zvláště energeticky úspornou regulací částečného zatížení – při kompaktních rozměrech zařízení a minimálních nárocích na údržbu.

Kompaktní kondenzační sušička KRYOSEC do 4,5 m³/min

Kompaktní kondenzační sušičky KRYOSEC* okouzlí vysoce oceňovanou průmyslovou kvalitou „Made in Germany“. Nabízejí spolehlivou ochranu před vlhkostí až do (3) teploty okolí +50 °C (4). Nižší tlaková ztráta (5) systému výměníků tepla z ušlechtilé oceli (6) a konstrukce s jednoduchou údržbou zaručují (7) hospodárný provoz (8). Místo najdete díky její kompaktní konstrukci přímo na místě nasazení – pod rampami strojů, pod pracovními plošinami nebo dokonce na stěně (řada TAH).

 • Spolehlivě suchý stlačený vzduch od 0,35 do 4,5 m³/min
 • Provozní tlak: max. 16 barů
 • Volby: elektrický odvaděč kondenzátu ECO-DRAIN a/nebo elektronický termostat pro varování tlakového rosného bodu – oba s beznapěťovými kontakty alarmu

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Kondenzační sušička Kaeser Kryosec

Řada KRYOSEC

Katalog kondenzačních sušiček řady KRYOSEC
.pdf | 2,0 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady KRYOSEC
.pdf | 0,1 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Spolehlivá ochrana před vlhkostí:
  Sušičky KRYOSEC chladí vlhký stlačený vzduch ve vysoce kvalitním systému výměníků tepla z desek z ušlechtilé oceli. Vznikající kondenzát ve všech provozních fázích se účinně odděluje v integrovaném odlučovači. Elektronický odvaděč kondenzátu ECO-DRAIN zajišťuje spolehlivé odvádění kondenzátu.
 • Také pro vysoké teploty okolí:
  Sušičky KRYOSEC vysušují spolehlivě i při náročných provozních podmínkách. K tomu rozhodně přispívají velkoryse dimenzované plochy výměníků tepla a kondenzátorů chladicích prostředků stejně jako vymezená vedení chladicího vzduchu.
 • Průmyslová kvalita splňující požadavky norem:
  Sušičky KRYOSEC splňují závazné bezpečnostní požadavky pro stroje (EN 60204-1). K těm patří uzamykatelný spínač zap/vyp stejně jako integrované zařízení na odpojení sítě. Díky kvalitnímu zpracování a kompaktní konstrukci se navíc hodí ideálně pro cíleně decentralizovanou instalaci – například pro výrobní a zpracovatelské stroje, které jsou odkázané na kvalitně upravený stlačený vzduch.

Vysokotlaké kondenzační sušičky až 85 m³/min

Kondenzační sušičky Kaeser řady THP (*) ukazují svoje síly tam, kde je vyžadována maximální spolehlivost při vysokých provozních tlacích – například při výrobě PET nádob. Vysoce kvalitní díly a excelentní zpracování zaručují, že vaše zařízení budou natrvalo nejlépe chráněna před vlhkostí – i při vysokých okolních teplotách.

 • Spolehlivě suchý stlačený vzduch od 8,5 do 85 m³/min
 • Pro provozní tlaky do 45 barů
 • Pro okolní teploty do +43 °C

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Vysokotlaká kondenzační sušička Kaeser THP

Řada THP

Katalog vysokotlakých kondenzačních sušiček řady THP
.pdf | 0,6 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady THP
.pdf | 0,1 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Trvale spolehlivý provoz:
  Deskové výměníky tepla z ušlechtilé oceli pájené mědí a velkoryse dimenzované kondenzátory a výměníky tepla dělají kondenzační sušičky THP trvale spolehlivé.
 • Vynikající nízké hodnoty diferenčního tlaku:
  Všechny sušičky THP se vyznačují vynikajícími nízkými hodnotami diferenčního tlaku díky potrubí z ušlechtilé oceli s příznivým prouděním.
 • Odvádění kondenzátu bez ztrát stlačeného vzduchu:
  Modely řady THP jsou standardně vybaveny odvaděčem kondenzátu ECO DRAIN 12 v provedení pro vysoký tlak. Kondenzát se tak odvádí bez jakékoliv ztráty stlačeného vzduchu. To šetří energii!

Kondenzační sušičky studeného vzduchu do 43,33 m³/min

Kondenzační sušičky řady TCU* s regulací obtokem horkého plynu jsou klíčové komponenty v procesech, ve kterých je potřebný studený suchý stlačený vzduch do 5 °C. Tak se například chladí odlitky při výrobě skla a kovů.

 • Spolehlivě suchý stlačený vzduch od 4,3 do 43,33 m³/min
 • Výstupní teplota stlačeného vzduchu 5 °C
 • Okolní teplota až do +43 °C a vstupní teplota stlačeného vzduchu až do +55 °C

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Kondenzační sušička Kaeser TCU

Výhody

 • Spolehlivě výkonné:
  Všechny modely jsou vybaveny deskovými výměníky tepla z ušlechtilé oceli a elektronickým odvaděčem kondenzátu ECO-DRAIN. Dostatečně dimenzované chladicí agregáty a účinné odlučovače kondenzátu zaručují stabilní tlakový rosný bod 3 °C.
 • Komfortní obsluha:
  Elektronické řízení (od TCU 118-2) je vybaveno dvouřádkovým textovým displejem s deseti volitelnými jazyky. Přehledné ukazatele stavu informují o výkonu sušičky a aktuální úspoře energie.
 • Spolehlivý dálkový monitoring:
  Beznapěťové kontakty (do volby TCU 95-2) předávají různá servisní a varovná hlášení do nadřazeného řízení zařízení.

Adsorpční sušička s regenerací za studena od 0,20 do 1,13 m³/min

Kompaktní adsorpční sušičky řady DC jsou spolehlivé, tiché a hospodárné. Díky kvalitně a velkoryse dimenzovaným komponentům zaručují robustní a prostorově úsporné sušičky nízké náklady po celou dobu životnosti.

Konfigurovatelné provozní režimy vytvářejí další potenciál úspory energie. Flexibilní přípojky stlačeného vzduchu a standardní síťové rozhraní řízení SIGMA CONTROL SMART umožňují snadnou instalaci a zapojení do sítě stlačeného vzduchu.

 • Tlakový rosný bod do −70 °C
 • Řízení SIGMA CONTROL SMART schopné zapojení do sítě
 • KAESER FILTER – volitelně s ECO-DRAIN nebo manuálním odvaděčem kondenzátu na hrubém filtru

Adsorbční sušička Kaeser s regenerací za studena řady DC 2.0

Řada DC 2.0 – DC 11.3

Katalog adsorbčních sušiček řady DC 2.0 – DC 11.3
.pdf | 2,2 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady DC 2.0 – DC 11.3
.pdf | 0,1 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Dlouhodobě aktuální a spolehlivý design zařízení
  Dlouhodobě aktuální design adsorpční sušičky DC 2.0–11.3 se vyznačuje adsorpčními trubkami z hliníku dimenzovanými nad mezí pevnosti, bezúdržbovými přepínacími ventily a kartušemi s tlakově stabilním sušicím prostředkem, který je odolný vůči tekoucí vodě. Pro optimální ochranu sušicího prostředku a následující sítě vedení jsou malé adsorpční sušičky vybavené efektivními KAESER FILTER.
 • Vysoká efektivita – nízké tlakové rosné body
  Optimální podmínky proudění pečují o maximální regenerační kapacitu sušicího prostředku při minimální potřebě stlačeného vzduchu. Požadované tlakové rosné body (-40/-70 °C) se spolehlivě dosahují v pevném cyklu s tlakovým rosným bodem nebo s řízením tlakového rosného bodu při malých tlakových ztrátách – i při trvalém vysokém vytížení. Při synchronizaci kompresoru nebo s přerušovaným provozem lze navíc podle potřeby uspořit energie.
 • Rychlá instalace a snadné připojení na síť
  Efektivní KAESER FILTER jsou zabudované externě pro snadnou kontrolu funkce a rychlou výměnu prvků. Flexibilní přípojky přitom umožňují připojení na variabilní pozice na horním bloku ventilů. Nasazovací čelní panel nabízí bezproblémový přístup k ventilům, tlumičům hluku a řízení ECO CONTROL SMART.

Adsorpční sušička s regenerací za studena od 1,17 do 154,53 m³/min

Adsorpční sušičky řady DC vysoušejí stlačený vzduch až do tlakového rosného bodu -70 °C. Okouzlují spolehlivě nadčasovým designem zařízení, vysokou energetickou efektivitou a mimořádně nízkými náklady na údržbu. Chraňte vaše regulační armatury a venkovní vedení spolehlivě před mrazem a vysoušejte stlačený vzduch pro citlivé procesy s minimálními náklady.

 • Tlakový rosný bod do −70 °C
 • Objemový proud 1,17 až 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL 2 s inovativní regulací tlakového rosného bodu s posouzením jeho trendu
 • Volitelně připojitelné na adsorbéry s aktivním uhlím ACT – pro technický bezolejový stlačený vzduch nejvyšších nároků

Adsorbční sušička Kaeser s regenerací za studena řady DC 133

Řada DC 12 – DC 1545

Katalog adsorbčních sušiček řady DC 12 – DC 1545
.pdf | 2,9 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady DC 12 – DC 1545
.pdf | 0,1 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Spolehlivé a kompaktní:
  Sušičky DC okouzlují kvalitními komponenty, voděodolným vysoce výkonným sušicím prostředkem a velkorysým plnicím množstvím. Všechny modely jsou prostorově úsporně umístěné na robustním rámu.
 • Vysoká efektivita – nízký tlakový rosný bod:
  Radiálně uspořádané trubkové můstky umožňují dlouhé nádrže při kompaktních rozměrech. Tím se vytvoří obzvláště příznivé poměry proudění pro energeticky efektivní sušení. Díky velmi velkorysým průřezům proudění KAESER FILTER činí maximální ztráta tlaku sušičky DC pouze 0,2 baru.
 • Na údržbu nenáročný design:
  Díky velmi vysoké kvalitě dílů jako např. ventilů a velkoryse dimenzovaných množství sušicích prostředků doporučujeme velké revize pouze každých 5 let. To šetří peníze, neboť taková revize může být velmi snadno provedená časově úsporně.

Adsorpční sušičky s teplou regenerací od 17,6 do 194,2 m³/min

Kompaktní adsorpční sušičky s teplou regenerací řady DW suší spolehlivě do tlakového rosného bodu −40 °C. Přispívají k tomu také zvlášť velkorysé objemy náplně sušicího prostředku – oxidu hlinitého. Regenerace sušicího prostředku se provádí externě ohřátým vháněným vzduchem – a sice v mimořádně účinném protiproudovém procesu. To pomáhá spolehlivosti provozu a snižuje provozní náklady.

 • Tlakový rosný bod do −40 °C
 • Dodávané množství 17,6 až 194,2 m³/min
 • Volitelně s regulací rosného bodu ECO CONTROL DW

Adsorpční sušička Kaeser DW

Výhody

 • Obzvláště energeticky úsporné:
  Adsorpční sušičky řady DW využívají účinnou metodu regenerace protiproudem a navíc jsou vybaveny velmi kvalitní tepelnou izolací.
 • Metoda protiproudu s bezpečnostním vyrovnávačem:
  Sušičky DW využívají jako sušicí prostředek aktivovaný oxid hlinitý. Je odolný proti vodě a mechanicky velmi stabilní. Díky velkoryse stanovenému objemu náplně zůstává i v extrémních situacích zachována schopnost nouzového běhu.
 • Cenově výhodná přeprava:
  Ve srovnání s konkurencí vykazují sušičky DW výrazně nižší konstrukční výšku. Proto se všechny modely DW přepravují také nákladním automobilem (návěsem).

Kombinovaná sušička HYBRITEC

Sušičky stlačeného vzduchu HYBRITEC (*) spojují extrémně nízké tlakové rosné body adsorpčních sušiček s energeticky úspornou funkcí moderních kondenzačních sušiček. Výsledkem je flexibilita, která masivně snižuje náklady na energie. Tak lze v obdobích menších požadavků na tlakový rosný bod – například v teplých letních měsících – adsorpční díl prostě odpojit!

 • Spolehlivě suchý, výhodný stlačený vzduch 12 až 150 m³/min, (modelové řady DTE–DTL)
 • Úroveň tlakového rosného bodu lze přepínat mezi −40 °C a +3 °C
 • Početné možnosti konfigurace
 • Volitelné zvláštní vybavení (např. provozní tlak do 16 barů, integrace do kontejnerového modulu, automatické přepínání léto/zima)

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Kombinovaná sušička Kaeser HYBRITEC

Řada HYBRITEC

Katalog kombinovaná sušička řady HYBRITEC
.pdf | 2,7 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady HYBRITEC
.pdf | 1,4 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Nejvyšší energetická účinnost:
  Kombinované sušičky Kaeser vyžadují jen asi 50 % potřeby energie za tepla regenerujících a jen asi 20 % potřeby energie za studena regenerujících adsorpčních sušiček.
 • Cenově výhodné a přesně konfigurovatelné:
  Kombinované sušičky Kaeser lze ze sériových modelů našich programů sušiček konfigurovat prakticky pro každý případ použití. To šetří peníze a je to obzvlášť provozně spolehlivé.
 • Mimořádně nízké servisní náklady:
  Nižší zatížení dílů adsorbéru v sušičce HYBRITEC vede k až 10letým intervalům výměny sušicího prostředku, kterého je kromě toho potřeba výrazně menší množství.

Ideální doplněk: odlučovač vody a oleje AQUAMAT

Náš tip: Před vypuštěním do kanalizace kondenzát upravte odlučovačem vody a oleje AQUAMAT – v souladu s právem a za výhodnou cenu.


Membránové sušičky KMM

Speciální flow-koncepce pro trvale efektivní sušení charakterizuje membránový modul Kaeser (KMM) stejně jako nové, nejtěsnější vinutí Helix vysoce účinných membrán z dutých vláken.

Se sušičkami KMM nejsou ani v nejtěsnějším prostoru tlakové rosné body v minusové oblasti žádný problém! Kromě toho poskytnou svoji výkonnost, když není dostupný žádný zdroj energie, nebo jako koncové sušičky v místě ohroženém mrazem.

 • Dodávané množství 0,04 až 3,97 m³/min
 • Tlakový rosný bod od +10 °C do −40 °C (relativní pokles ke vstupnímu stavu až o 90 °C)
 • Volitelná provedení s energeticky úsporným stop ventilem profukovacího vzduchu

Membránové sušička Kaeser řady KMM

Řada KMM

Katalog membránové sušičky řady KMM
.pdf | 0,5 MB | Prohlédnout

Technické údaje řady KMM
.pdf | 0,2 MB | Prohlédnout

Výhody

 • Nejvyšší energetická účinnost:
  Kombinované sušičky Kaeser vyžadují jen asi 50 % potřeby energie za tepla regenerujících a jen asi 20 % potřeby energie za studena regenerujících adsorpčních sušiček.
 • Cenově výhodné a přesně konfigurovatelné:
  Kombinované sušičky Kaeser lze ze sériových modelů našich programů sušiček konfigurovat prakticky pro každý případ použití. To šetří peníze a je to obzvlášť provozně spolehlivé.
 • Mimořádně nízké servisní náklady:
  Nižší zatížení dílů adsorbéru v sušičce HYBRITEC vede k až 10letým intervalům výměny sušicího prostředku, kterého je kromě toho potřeba výrazně menší množství.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň