Prohlášení o ochraně dat

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

AIR Consult CZ s.r.o. prohlašuje, že data shromážděná na základě objednávek neprodá, ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tato data k dalším komerčním účelům. Na přání zákazníka bez udání důvodů jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky zaslání zboží, případně služeb nutné, poskytuje firma osobní údaje partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání zboží a plnění smluvních ujednání. Své partnery si firma pečlivě vybírá a neumožňujeme jim předávat osobní údaje zákazníků třetím osobám.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.