Generátory dusíku Isolcell

Maximální mnohostrannost pro použití jakéhokoliv druhu

Dusík přímo na místě, trvalá a hospodárná produktivita

Vzduch, který dýcháme, se skládá ze 78 % z dusíku, z 20,9 % z kyslíku, z 0,96 % z argonu, z 0,04 % z kysličníku uhličitého a z jiných vzácných plynů. Dusík je inertní plyn, který se hodí pro mnohá použití. Kolegové v Isolcellu byli první, kdo vyvinul různá řešení využití, která jsou pro firmy snadno dosažitelná. Tradiční zásobování z vysokotlakých lahví, zásobníků tekutého dusíku a expanzních nádob je pro firmy spojeno vždy s těžkostmi: přepravní náklady, nebezpečí opožděné dodávky, potřeba speciální místnosti, stálá pravidelná kontrola bezpečnosti a údržby. Tyto problémy představují neplánované vícenáklady. Vědomi si těchto problémů jsme vyvinuli alternativní, hospodárné, funkční systémy, které ochraňují životní prostředí: Vlastní výrobu dusíku nezávislými generátory přímo na místě. Vlastní výroba dusíku nabízí firmám významné výhody. Za prvé je zaručeno nepřetržité a přesné zásobování dusíkem, nezávislé na externích zdrojích, což se projeví výraznou hospodárností, neboť odpadají náklady na zásobování. Za druhé člověk získá agilní a racionální provoz: Výrobu dusíku na místě v potřebném množství, s požadovanou čistotou, která může být okamžitě a bez plýtvání zastavena. Paleta generátorů dusíku byla optimalizována tak, aby pokryla nejrůznější oblasti použití a přizpůsobila se nejrůznějším potřebám. Podnikatelská filozofie je postavena na stálé inovaci, jsme hrdi na to, že nabízíme výhradně řešení problémů a technologie, které představují nejvyšší stav techniky. Naše síla je ve vysoce kvalifikovaném a svědomitém personálu, který je zákazníkům při speciálních poptávkách, popř. při řešení střiženém na míru vždy k dispozici a zaručuje dosažení vytčených cílů.


Průmyslové využití

1 Potravinářský a nápojový průmysl

Hlavní oblasti použití:

 • Vakuové balení masa, sýrů, pečených výrobků, čerstvých těstovin, balené ovoce a zelenina
 • Sparging, vytvrzovací technika, plnění vína a oleje, tekuté přísady, obilí a prášek

2 Chemický a farmaceutický průmysl, výzkum, univerzity

Hlavní oblasti použití:

 • Inertizace přísad
 • Odpařování ředidel
 • Konzervace
 • Čištění
 • Výroba
 • Balení
 • Odvětrání reaktorů a nádrží

3 Průmysl umělých hmot

Hlavní oblasti použití:

 • Inertizace a vyčištění materiálů
 • Inertizace plastifikačních komor
 • Inertizace extrudéru
 

4 Ropný a plynný průmysl

Hlavní oblasti použití:

 • Inertizace ložisek
 • Přetlakové zakrytí šachet
 • Údržba ropovodů a plynovodů

5 Elektronický průmysl

Hlavní oblasti použití:

 • Vlnové pájení
 • Selektivní pájení apod.

6 Kovoprůmysl (tepelné zpracování)

Hlavní oblasti použití:

 • Žíhání a tepelné zpracování oceli, mědi, hliníku, dalších materiálů a slitin
 • Slinování oceli a hliníku v průchozích pecích
 • Ochrana během letování, dělení, svařování
 • Plynné tvrzení oceli (ekologická alternativa k olejům a roztaveným elektrolytům)
 • Povrchové tvrzení
 • Pásové a odlévací pece
 • Popouštění oceli
 • Neutrální tvrzení

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.