Genarátory dusíku pro průmyslové využití GEN2ION

GEN2ION

Lakování

Firma lsolcell vyvinula technologii, se kterou můžete ušetřit až 40 % nákladů, když nahradíte stlačený vzduch dusíkem. Systém GEN2I0N byl otestován předními firmami v automobilovém průmyslu s vynikajícími výsledky:

 • Úspora používaného laku
 • Snížení polétavého prachu (40 %)
 • Zvýšená kvalita upravovaného povrchu
 • Vyloučení efektu „pomerančové kůže“
 • Zkrácení časů aplikace a schnutí
 • Minimální zatížení životního prostředí
 • Minimálnií emise

Dusík vyrobený systémem GEN2I0N s technologií P. S.A. (Pression Swing Adsorption) vykazuje nejvyšší čistotu, bez vlhkosti a nečistot. Získáte vynikající výsledky na jakémkoliv povrchu: umělá hmota, sklo, dřevo, kovy atd. Náš systém je plně automatický a snadno rozšiřitelný, čímž je zaručeno vynikající specifické přizpůsobení.

Lakování | Stříkací pistole | Úspora | Čistota


Oenology generátory N2

Dusík pro výrobu vína

Ochranný štít před oxidací

Ve světě výroby vína se rychle rozšířila technika inertizace vinných tanků, aby se přidáním plynného dusíku snížil obsah kyslíku, který přichází do kontaktu s výrobkem. Při výrobě vína se dusík používá především k tomu, aby se zabránilo oxidaci vína, která zhoršuje kvalitu vína a mění jeho barvu, vůni i chuť.

Význam a výhoda dusíku vlastní výroby, který je neustále k dispozici

Ve vinném sklepě jsme se přiblížili krok za krokem použití dusíku vlastní výroby, abychom uspokojili stoupající poptávku inovativních plnicích zařízení s přidáním plynu do lahve. Po celém světe se tradiční systémy plnění dusíku do lahví v plynné nebo tekuté podobě nahrazují generátory dusíku, neboť lidé jsou si již výhod, jako například pohodlí a hospodárnosti tohoto systému, vědomi. Přednosti generátorů dusíku: Stroj se zapne jednoduchým stiskem tlačítka a přímo na místě se bezpečně vyrobí požadované množství dusíku, s požadovaným stupněm čistoty a s náklady, které se budou pohybovat zřetelně pod náklady na jiné energie.

Použití

SPARGING technika (probublávání inertního plynu)

Přidávání dusíku při nízkém tlaku přímo do vína pomocí vedení, která jsou připojena k vinnému tanku (tato technika se nazývá sparging). Slouží k odstranění uvolněného kyslíku ve víně; toto může být prováděno ve více fázích, vždy podle požadovaného výsledku.

Vytvrzovací technika

Zajišťuje nepřítomnost kyslíku v horní vrstvě ležáckých vinných tanků nebo tanků pro zrání vína (tato technika se nazývá vytvrzování). V tomto případě se do tanku vpustí dusík, aby zaplnil volný prostor mezi vínem a povrchem tanku. Cílem tohoto procesu je zabránění oxidace vína.

Plnění lahví

Moderní plnicí zařízení používají řešení s použitím dusíku ve více fázích během plnění:

 • Vyfukování prázdných lahví pro odstranění nečistot a vysušení případných zbytků čistící vody;
 • Přidání dusíku do horní vrstvy plnicího tanku;
 • Nastříkání dusíku před naplněním vína, aby se snížil obsah kyslíku v lahvi;
 • Nastříkání dusíku před zavřením lahve, aby se snížil obsah kyslíku mezi vínem a uzávěrem.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.