Tlakové nádoby Sicc

Dodáváme tlakové nádoby – vzdušníky ve standardním vertikálním provedení. Vzdušníky jsou dodávány v barvě „modré nebeské“ RAL 5015, případně pozinkované. Je možno také dodat další provedení tlakových nádob, atypická provedení, nádoby se speciální vnitřní úpravou pro potravinářství a zdravotnictví (včetně atestu) apod. Speciální provedení podle možností výroby. Jiné velikosti, provedení a tlak na vyžádání.

Logo Sicc

Tlakové nádoby dodáváme samostatné bez armatur (kulové kohouty, pojistný ventil, manometr, odkalovací vedení). Je možné dodat k příslušné velikosti vzdušníku sadu armatur dle naší specifikace, nebo dle Vašich požadavků.

Vzdušníky nejsou dodávány s inspekčním revizním otvorem. Tento inspekční otvor je možný doobjednat za příplatek.

Místem výroby je EU.

Součástí vzdušníků je předepsaná průvodní dokumentace.

Vzdušníky spadají pod vyhrazená tlaková zařízení a podléhají pravidelným kontrolám.

Tlakové nádoby Sicc

Provoz tlakových nádob se řídí ČSN 690012, která určuje následující revize:

  • výchozí revize, provádí se u tlakových nádob nových, rekonstruovaných nebo opravených podle čl. 146 a u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných,
  • první provozní revize, provádí se do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby,
  • provozní revize, provádí se při provozu, nejméně jednou ročně,
  • vnitřní revize, provádí se ve lhůtě ne delší pěti let,
  • tlaková zkouška, provádí se nejpozději jednou za devět let od předcházející tlakové zkoušky, pokud v pokynech pro uvádění nádob do provozu není uvedena kratší lhůta.

K obsluze tlakové nádoby musí být provozovatelem jmenována zodpovědná osoba starší 18-ti let, která musí být proškolena a přezkoušena. Proškolení a přezkoušení obsluhy provádí revizní technik tlakových nádob.

O provozu tlakových nádob a pravidelných zkouškách zákonných armatur vede proškolená obsluha „Provozní deník tlakové nádoby“.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.