Analýzy kvality stlačeného vzduchu

Pomocí odběru vzorku a laboratorního vyhodnocení

Analýzy

Měření zbytkového oleje (olejové páry) pomocí odběru vzorku a následného vyhodnocení akreditovanou laboratoří
Měření olejových par pro určení kvality stlačeného vzduchu. Analýza k určení plynných uhlovodíků podle metody DIN ISO 9377-2 (H53). Analýza kvality probíhá pomocí zkušebního kufru, který od nás obdržíte, s odběrným systémem a podrobným návodem, jak je nutné sondu připojit k stlačenému vzduchu. Po odběru vzorku a zpětném zaslání sady k nám a po naší následné analýze pomocí plynové chromatografie v naší spolupracující akreditované laboratoři obdržíte kompletní zprávu s odpovídající klasifikací stlačeného vzduchu podle DIN 8573-1.
Laboratorní vyhodnocení plynovou chromatografií včetně zprávy o měření olejových par [PA01]
Odběrný systém vzorků pro měření olejových par (cena za pronájem) [PM01]
Hmotnostní spektroskopické určení pevných částic včetně měření olejových par podle ISO 8573-5:2001 pomocí odběru vzorků a následného vyhodnocení akreditovanou laboratoří
Stanovení kvality stlačeného vzduchu podle ISO 8573-5:2001 pomocí Hmotnostního spektroskopického určení částic (MS-Screening) Hmotnostní spektrometrie, obzvláště v kombinaci s plynovou chromatografií, je nejflexibilnější a nejvýkonnější analytická technika, kterou dnes máme pro analýzu organických částic – kromě makromolekul – k dispozici. Vyznačuje se nejvyšší citlivostí ve spojení s vysokou specifičností a umožňuje, dokonce i v minimální koncentraci, identifikovat a kvantifikovat přítomné látky v biologickém materiálu.
Laboratorní vyhodnocení plynovou chromatografií a hmotnostní spektrografií včetně zprávy [PA02]
Odběrný systém vzorků pro MS-Screening (cena za pronájem) [PM02]
Stanovení počtu zárodků (stanovení celkového počtu mikroorganismů) pomocí odběru vzorků a následného vyhodnocení akreditovanou laboratoří
Stanovení počtu zárodků pro určení kvality stlačeného vzduchu. Analýza podle metody DIN EN ISO 6222. Analýza kvality probíhá pomocí zkušebního kufru, který od nás obdržíte, s odběrným systémem a podrobným návodem, jak se sonda připojí ke stlačenému vzduchu. Po odběru vzorku a zpětném zaslání sady k nám a po naší následné analýze pomocí tvorby kultur v akreditované laboratoři obdržíte kompletní testovací zprávu.
Laboratorní vyhodnocení stanovením celkového počtu mikroorganismů (zárodky) včetně zprávy [PA03]
Odběrný systém vzorků pro stanovení počtu zárodků (cena pronájmu) [PM03]
Měření kvality stl. vzduchu podle ISO 8573-1 a EN 12021 pomocí odběru vzorků a následného vyhodnocení akreditovanou laboratoří
Všechna měření můžete provádět ve svém podniku sami. K tomu od nás dostanete nutné měřicí vybavení s podrobným návodem. Výsledky měření vyhodnotí naše spolupracující certifikovaná chemická laboratoř a Vy pak od nás obdržíte zprávu. Tyto výsledky Vám nebo Vašemu zákazníkovi poslouží kdykoliv jako základ pro odpovídající audit kvality.
 • Měření obsahu zbytkového oleje pomocí odběru vzorků a vyhodnocení akreditovanou laboratoří.
 • Měření částic pomocí zapůjčeného přístroje (evidence měřených údajů pomocí zapisovacího zařízení).
 • Kontrola vlhkosti měřicím přístrojem tlakového rosného bodu, kalibrovaným podle ISO (evidence měřených údajů pomocí zapisovacího zařízení). [PM03]
Kompletní měřicí systém na pronájem, který se skládá z: odběrného systému vzorků pro měření olejových par, měřicího přístroje částic a měřicího přístroje tlakového rosného bodu kalibrovaného podle ISO a zapisovacího zařízení údajů. Vyhodnocení jako podrobná zpráva včetně plynového chromatografického laboratorního vyhodnocení. [PAM04]
Stanovení počtu částic pomocí počitadla částic
Určení počtu částic pro určení kvality stlačeného vzduchu. Měří se 3 rozsahy:
 • Rozsah 1: 0,1 μm–0,5 μm
 • Rozsah 2: 0,5 μm–1,0 μm
 • Rozsah 3: 1,0 μm–5,0 μm
Vztažené normy: ISO 8573-4: 2001
Výstup: min./max. a průměrné hodnoty
Stanovení počtu částic pomocí měřicího přístroje částic a připojeného zapisovacího zařízení, zpráva a pronájem měřicího systému (cena pronájmu/týden) [PAM05]
Určení tlakového rosného bodu pomocí převodníku tlakového rosného bodu, kalibrovaného podle ISO
Měření tlakového rosného bodu pro určení kvality stlačeného vzduchu. Kalibrovaný rozsah měření: -80…+50 st. – evidence údajů pomocí zapisovacího zařízení dat.
Určení tlakového rosného bodu pomocí převodníku tlakového rosného bodu, kalibrovaného podle ISO a připojeného zapisovacího zařízení, zpráva a měřicí systém (cena pronájmu/týden) [PAM06]
Analýzy částic a stanovení jejich počtu prostřednictvím elektronového mikroskopu pomocí odběru vzorků a následného vyhodnocení akreditovanou laboratoří
Stanovení počtu částic a složení částic pro určení kvality stlačeného vzduchu. Analýza pomocí elektronového mikroskopu. Analýza kvality probíhá pomocí zkušebního kufru, který od nás obdržíte, s odběrným systémem a podrobným návodem, jak se sonda připojí ke stlačenému vzduchu. Po odběru vzorku a zpětném zaslání sady k nám a po naší následné analýze pomocí elektronového mikroskopu v naší spolupracující akreditované laboratoři obdržíte kompletní testovací zprávu.
Stanovení celkového počtu a složení částic včetně laboratorního vyhodnocení a zprávy [PA07]
Odběrný systém vzorků pro analýzu částic (cena pronájmu/týden) [PM07]
Analýza oleje akreditovanou laboratoří
Analýza oleje laboratoří pro olejovou analýzu, která je certifikovaná podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 a akreditovaná podle DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
V ceně je obsaženo:
 • Nádoba na vzorek (100 ml) pro analýzu maziva
 • Obálka pro zaslání
 • Průvodní zkušební protokol se snímatelným, samolepicím laboratorním číslem
 • Laboratorní zjištění
 • Diagnóza laboratorních hodnot odborníky
 • Zaslání laboratorní zprávy e-mailem
Analýza oleje včetně zprávy [PA08]
Analýza chladicí vody pomocí odběru vzorků a následného vyhodnocení akreditovanou laboratoří
Zaslaná chladicí voda se zkontroluje, nakolik odpovídá technickým požadavkům tepelných výměníků. Základem vyhodnocování je DIN 50930 [PA09]
Analýza plynu na rušivé látky u generátorů dusíku
Určení kvality dusíku z pohledu ostatních látek. Generátory dusíku dodávají dusík ve velmi vysoké kvalitě (mezi 90,00…99,999 %). Nabízíme analýzu zbytkových látek u dusíku (N2, argon atd.) akreditovanou laboratoří.
Analýza plynu na „rušivé“ látky u generátorů dusíku, včetně odběrného systému vzorků a vyhodnocení akreditovanou laboratoří [PAM11]
Analýza kondenzátu akreditovanou laboratoří
Určení kvality kondenzátu ze stlačeného vzduchu podle DIN EN ISO pomocí hmotnostního spektroskopického stanovení částic (MS-Screening) nebo vyhodnocením plynovou chromatografií. Analyzujeme kondenzát, který nám pošlete, v naší spolupracující akreditované laboratoři. Následně obdržíte vyhodnocení ve formě podrobné zprávy, která může být podkladem pro odpovídající audit nebo jako další potřebný doklad o kvalitě stl. vzduchu.
Analýza kondenzátu (z pohledu odpadní vody) včetně zprávy
Kondenzát je testován z pohledu jeho schopnosti odvedení do čistírny odpadních vod. [PA12]
Analýza kondenzátu (z pohledu koroze) včetně zprávy
Kondenzát je testován z pohledu jeho korozivity vůči kovům. Tím je možno včas rozpoznat a zabránit škodám např. u výměníků popř. objasnit problémy s korozí. [PA13]
Analýza kondenzátu (z pohledu ucpávání – například filtrů) včetně zprávy
Kondenzát je testován z pohledu objasnění krátké životnosti filtrů. [PA14]
Analýza na přítomnost legionel v chladicí a pitné vodě akreditovanou laboratoří
Analýza vody na přítomnost legionel akreditovanou laboratoří včetně zprávy [PA15]

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.