Postup montáže

Montáž 90015

Pro připojení rozvodu ke kompresoru použijte přechodovou přírubu obj. č. 90015.

Vložte přírubové těsnění obj. č. 90017 mezi přechodovou přírubu kompresoru a obj. č. 90015. Utáhněte osm šroubů obj. č. 90019. Utahovací moment 60 Nm.

Finální montáž vypadá jako na posledním obrázku.


Montáž prvků 90240

Odvodový třmen umožňuje uskutečnit další odbočku ve stávajícím systému bez demontáže trubek.

1) Odtlakování

2) 90242 | 90249

Namontujte prvek 90242 na trubce kdekoliv, kde je nutné. Pozor, otvor šablony musí protínat osy trubky. Pro snažší polohování vrtacího přípravku je možné připojit trubku ø 20.

3) 90241 | 90242 | 90249

Vyvrtání trubky pomocí nástroje 90242.

 

4) 90242 | 90249

Pozor, nepoškoďte trubku.

5) 90240 | 90249

Demontujte prvek 90242 a odhrotujte materiál.

6) 90240 | 90249

Namontujte a utáhněte prvek 90240. Pozor, aby těsnící břit byl zasunut do otvoru správně. Utáhněte.


Funkce prvků 90235 a 90236

Toto šroubení je vhodnou alternativou ke klasickým labutím krkům: představuje rychlejší a hospodárné řešení. Efektivní vnitřní systém umožňuje, aby vzduch dosáhl místa užití bez hromadění kondenzátu, který zůstává v hlavním okruhu do doby, než může být na nejvhodnějším místě vypuštěn.


Montáž odvodového třmenu s kulovým kohoutem 90253 pod tlakem

1)

Namontujte odvodový třmen 90253 na trubku a pečlivě utáhněte, otevřete kulový kohout.

2)

Namontujte vrták 90252 na kulový kohout a pečlivě utáhněte.

3)

Vrtačku upevněte na vrták 90252 a navrtejte trubku.

4)

Vyjměte vrtačku a před odstraněním vrtáku 90252 uzavřete kulový kohout.


Montáž redukce 90620

1) Odstraňte matici | 2) Namontujte prvek 90620

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.