Stlačený vzduch pro analytická zařízení

Jako jsou reometry, spektroskopy nebo zařízení pro měření částic. Analýzy v laboratoři s čistým stlačeným vzduchem bez oleje.

Při dynamické analýze obrazu pro měření a charakterizaci částic je produkt přiváděn a míchán pomocí stlačeného vzduchu. Při tomto postupu se měří velikost a tvar částic prášků, granulátů a suspenzí. Díky různým možnostem konfigurace splňuje stanice stlačeného vzduchu od společnosti Dürr Technik požadavky na škálovatelný stlačený vzduch. Náš laboratorní kompresor lze použít pro zařízení na měření částic od společností Sympatec, Retsch Technology a Fritsch.

Široká škála aplikací laboratorních kompresorů pro analýzy

Pro analytickou metodu spektroskopie je rovněž vyžadován bezolejový stlačený vzduch. Pomocí spektroskopu je světlo rozděleno na své spektrum a může být vizuálně zkoumáno. V závislosti na analýze se používají různá paliva nebo oxidační plyny. Nejdůležitějším oxidačním plynem je stlačený vzduch. Existuje mnoho různých oblastí použití. Například atomové absorpční spektrometry (AAS) se používají k určení prvků, nebo Therahetzovy spektrometry rozpoznávají a řídí vlastnosti hmoty pomocí elektromagnetických polí.

Stlačený vzduch bez oleje usnadňuje analýzu v laboratoři

Reometry se používají ke stanovení deformace a toku materiálu. Mezi nejdůležitější měřitelné vlastnosti patří viskoelasticita, tokové chování, tixotropie, tvárná viskozita, creepové chování a creepové zotavení, jakož i parametry relevantní pro zpracování, jako jsou prahové hodnoty extrudátu a lom taveniny. Pro vzduchová ložiska hnacího motoru reometru je vyžadován konstantní stlačený vzduch vhodné kvality. Zde se osvědčil bezolejový laboratorní kompresor SICOLAB od společnosti Dürr Technik. Laboratorní kompresor vyrábí čistý stlačený vzduch díky integrovanému membránovému sušícímu systému a zabudovanému jemnému filtru. Řada SICOLAB tak může být optimálně použita pro řadu reometrů MCR od společnosti Anton Paar jako zdroj stlačeného vzduchu pro jejich ložiska.

SICOLAB – tiché kompresory pro laboratoře a ordinace

Tiché, kompaktní a mobilní kompresory

Více informací

SICOLAB mini – tiché kompresory pro laboratoře a ordinace

Mobilní, zvukotěsné kompresorové jednotky

Více informací

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.