Stlačený vzduch pro plynové chromatografy

Úspěšné laboratorní analýzy – s čistým a suchým stlačeným vzduchem

V laboratořích je pro generování plynů přímo na místě vyžadováno použití generátoru plynu. Protože požadavky na stlačený vzduch pro laboratorní aplikace jsou velmi vysoké, například musí být obzvláště čistý a suchý, je třeba stlačený vzduch bez oleje. Společnost Dürr Technik nabízí bezolejový laboratorní kompresor SICOLAB speciálně pro laboratoře.

Stlačený vzduch pro generátory dusíku pro plynovou chromatografii v laboratoři

Zvukově izolovaný bezolejový laboratorní kompresor SICOLAB od Dürr Technik pro místní přívod stlačeného vzduchu do generátorů dusíku se osvědčil v plynové chromatografii a LC-MS analýze proteinů.

Pro tuto aplikaci je nezbytný čistý a suchý stlačený vzduch. Laboratorní kompresor vyrábí suchý stlačený vzduch díky integrovanému membránovému sušícímu systému.

Bezolejový laboratorní kompresor SICOLAB pro plynovou chromatografii

Tichý a inovativní: Bezolejový laboratorní kompresor představuje inovativní systém membránového sušení pro suchý stlačený vzduch a splňuje normu ISO 8573-1 pro kvalitu stlačeného vzduchu až do třídy 1: 3: 1. Funguje obzvláště tiše díky nízké hladině akustického tlaku. SICOLAB se obsluhuje intuitivně, pracuje nepřetržitě, a proto se perfektně hodí pro použití v plynové chromatografii v laboratoři.