Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav

„Touto cestou bych chtěl poděkovat jednateli společnosti Air Consult, panu Jaromírovi Procházkovi, za perfektně zpracovanou analýzu stlačeného vzduchu, která proběhla v měsíci listopadu 2015 v Servisním Centru Škoda Auto v Kosmonosech.

V první řadě bych pochválil za profesionální přístup a služby, které tato firma provádí. Po ukončení měření přijel pan Procházka osobně a vše vysvětlil do puntíku, který pochopí i laik. Analýza je provedena ve 2 výtiscích + elektronické podobě. V průběhu měření nijak nedochází k omezení provozu. Z této analýzy vzešla opatření, která jsme ihned zavedli do praxe, a vyplatilo se.“

Stanislav Bechyně, Servisní kompetenční centrum ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav