KOSTAL Kontakt Systeme GmbH

„Spolupráce se společností AIR Consult s.r.o. byla z našeho pohledu bez chyby, veškeré dohodnuté úkony byly provedeny včas a v bezvadné kvalitě. Stanovené termíny byly dodrženy, na základě naměřených dat byla společností AIR Consult s.r.o. vytvořena velmi přínosná detailní analýza dat, na jejímž základě provádíme v současnosti kroky pro optimalizaci chodu kompresorové stanice. Z výše popsaných důvodů máme zájem s touto společností i nadále spolupracovat v oblasti poradenství, měření a analýzy dat i dodávek některých prostředků nezbytných pro správný provoz našich periférií.“

Martin Balát, Vedoucí odboru provozní údržba, Kostal Kontakt Systeme GmbH, Jince