GUARD – Mudroch, spol. s r.o.

„Vážený pane Krejčí,

vysoce si cením Vašeho komplexního přístupu k řešení všech otázek spojených s problematikou výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Příjemně mě překvapilo, že jsme hned při první schůzce obdrželi cenné informace, co provést ještě před zahájením samotného měření.

Po provedení těchto opatření (uzavření okruhu rozvodu vzduchu) se potvrdily Vaše předpoklady, že již tímto krokem dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Na základě provedených měření v naší firmě jste nás detailně seznámil se zjištěnými skutečnostmi a navrhl optimální varianty řešení otázky posílení výroby stlačeného vzduchu. Všechny informace a návrhy, které jste nám předal, budou sloužit pro další rozhodování o investicích do zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu. Ještě jednou Vám děkuji za profesionální a vstřícný přístup.“

Ing. Tomáš Cvek, vedoucí výroby GUARD – Mudroch, spol. s r.o., Tišnov