Certifikace pro měření olejových par ve stlačeném vzduchu

Máme radost, že jsme jako jediní v ČR v současné době certifikovaní firmou BEKO Technologies GmbH pro měření olejových částic a plynných uhlovodíků. Můžeme tak našim zákazníkům nabídnout, mimo širokého spektra dalších služeb v oblasti měření, také jednu z nejmodernějších a velmi přesných metod měření olejových nečistot ve stlačeném vzduchu. Měření probíhá kontinuálně a data jsou samozřejmě zaznamenávána pro zpětnou kontrolu a možnost jejich vyhodnocení.

Certifikace pro měření olejových par ve stlačeném vzduchu