Revize a tlakové zkoušky tlakových nádob

Každý uživatel nebo výrobce technologie se dříve či později setká s potřebou řešit různé otázky spojené s provozem kompresorů, kvalitou stlačeného vzduchu a jeho distribucí. Ty vycházejí z potřeby běžného provozu a také efektivního využívání stlačeného vzduchu, ale také z dalších potřeb, jako je bezpečnost provozu (například tlakových nádob), revizí a splnění různých zákonných povinností, vyplývajících z provozu těchto zařízení.

V tomto směru pro vás zajistíme:

  • revize a tlakové zkoušky tlakových nádob – můžeme za vás převzít kompletní starost o tuto oblast a splnění zákonných podmínek provozu tlakových zařízení.