Sušení stlačeného vzduchu

Nejefektivnějším způsobem, jak se vlhkosti ve stlačeném vzduchu zbavit, je použití sušiček vzduchu. Dělí se podle způsobu fungování na kondenzační a adsorpční.


 

Písek

V případě kondenzačních sušiček je vzduch při průchodu tepelným výměníkem ochlazen na úroveň rosného bodu a zbaven tím obsažené vlhkosti. Ta je sbírána ve formě tekutiny a odváděna do separátoru a odlučovače kondenzátu.

Vysušený vzduch se posléze ohřeje na běžnou teplotu a pokračuje dál rozvodem. Kondenzační sušičku lze instalovat ve vytápěných prostorách s teplotou od 3 °C výše. Výsledný obsah vodní páry je cca 6 g/m3.


 

Země

Druhou možností je použít adsorpční sušičku. V ní je vzdušná vlhkost pohlcována filtry na základě adsorpce. Obsahuje dvě komory se sušícím prostředkem. V jedné z nich je tlakový vzduch zbaven vlhkosti, v druhé pak dochází k sušení silikagelu pomocí ohřevu vstupním vzduchem nebo regenerací proudem již usušeného stlačeného vzduchu.

Výhodou adsorpčních sušiček je schopnost provozu i při nízkých teplotách. Fungují i v prostředí pod -40 °C. Dále je možné adsorpční sušičku využít pro dosoušení vzduchu po průchodu kondenzační sušičkou. V takovém případě lze dosáhnout obsahu vodní páry až 0,003 g/m3.


 

Cyklonový odlučovač je možné použít pro odstranění jak vody, tak i kapalného oleje. Lopatky odlučovače stlačený vzduch roztočí. Vzniklá odstředivá síla nasměruje tekutiny i pevné částice na stěny odlučovače, odkud tento kondenzát stéká na jeho dno. Odtud je vypouštěna odvaděčem kondenzátu, ideálně elektronickým nebo časovým. Plovákové nebo ruční odvaděče se v tomto případě nedoporučují.

Pro navržení sušící části pneumatické technologie je třeba znát objemový průtok vzduchu, pracovní tlak, požadovanou výslednou kvalitu vzduchu a další parametry. Sušičky jsou používány společně s filtry, separátory kondenzátu, redukčními ventily atd.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.