Filtrace stlačeného vzduchu

Jako první obranná linie proti pevným nečistotám slouží vstupní filtry. Protože v prostorách průmyslových podniků bývá vysoká koncentrace prachových částic, velká část pevné kontaminace projde do tlakového systému. Zde se k nim přidají ještě částečky rzi způsobené chemicky agresivním kondenzátem.

Filtry obecně se dají rozdělit podle svého principu na předfiltry, mikrofiltry a uhlíkové filtry.


 

Síť

mikrofiltrů prochází vzduch nařasenou látkou, která zachytí nejen pevné částice do určité velikosti, ale i kapénky olejového aerosolu. Čím je plocha filtru větší, tím je účinnější. Vnitřní prostor pouzdra filtru je navržen tak, aby co nejvíce omezoval turbulence procházejícího vzduchu. Jeho stěny jsou upraveny pro vyšší odolnost vůči chemickým látkám (kondenzátu) i abrazi pevnými nečistotami. Mikrofiltr je třeba umístit v takovém místě, kde je stlačený vzduch nejchladnější. S rostoucí teplotou stoupá průchod oleje, zvyšuje se opotřebení filtru a klesá tlak v systému.


 

Součástka s olejem

Druhým typem filtru je filtr s aktivním uhlím, který pracuje na chemickém principu. Ten se montuje za mikrofiltr a je schopný ze stlačeného vzduchu odstranit i oleje ve formě páry nebo nežádoucí pachové látky.

Filtry jsou pro připojení k systému opatřeny závitem nebo přírubou. Jejich součástí může být diferenční manometr k měření poklesu tlaku vzduchu při průchodu a manuální nebo automatický odpouštěč kondenzátu. Pístové kompresory vyvolávají v pneumatickém systému tlakové rázy a mohou tak způsobit netěsnost filtrů. Pro zjednodušení obsluhy bývají filtry podle svých parametrů barevně rozlišeny.

Každý filtr způsobuje v pneumatickém systému určitý pokles tlaku a tím i nutnost zvýšeného výkonu kompresoru. To má za následek růst spotřeby energie a opotřebení technologie. Důležité je pravidelně měnit vložky filtrů.


 

Celý filtrační systém je nutné navrhnout s ohledem na potřebnou čistotu výstupního stlačeného vzduchu, jeho objemový průtokmaximální provozní tlak. Navíc se filtry používají společně s ostatními prvky jako jsou sušičky vzduchu, cyklónové odlučovače, vzdušníky a další, což z návrhu efektivního pneumatického systému dělá poměrně komplikovaný proces.