Technika a vybavení – část 2.

Dnes přinášíme další část popisu naší techniky, opět zejména pro provádění revizní činnosti.

Ultrazvukový tloušťkoměr:

Ultrazvukový tloušťkoměr se používá pro velice přesné měření tloušťky materiálů, kde je možný přístup pouze z jedné strany zkušebního kusu. To je například při měření tloušťky stěny tlakové nádoby. Někdy se ale bez něj neobejdeme také při přesném určení vnitřního průměru potrubí – u starších rozvodů stlačeného vzduchu, kde není možné jinak určit tloušťku stěny materiálu, ze kterého je potrubí vyrobeno. Přesné určení je ale přitom velmi důležité při některých měřeních objemového proudu vzduchu s ohledem na výslednou přesnost a na výsledky měření při některých technikách.

Tyto tloušťkoměry se běžně používají pro měření u mnoha materiálů včetně oceli, litiny, hliníku, mědi, mosazi, křemenného skla, polyetylenu, PVC, šedé litiny a dalších materiálů. Při běžném měření je možno dosáhnout přesnosti na jednu desetinu mm (0,1 mm).

Tato metoda tedy umožňuje velmi přesné měření postačující pro běžnou revizní činnost.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com