Proč je důležité měřit stlačený vzduch?

Připravili jsme pro vás další miniseriál, ve kterém postupně probereme důvody a způsoby měření stlačeného vzduchu i nejmodernější trendy a technologie při něm používané.

Jak jsme již mnohokrát v tomto blogu psali, stlačený vzduch patří mezi nejdražší způsoby přenosu energie využívané ve firemní praxi. Jeho výroba, přenos a využití bývá velmi často neefektivní, v důsledku čehož vnikají firmám obrovské ekonomické ztráty.

Jeden 6,5 kW motor na stlačený vzduch spotřebuje stejné množství energie jako 20 elektromotorů se stejným. Pohání ho totiž 132 kW kompresor. Z nákladů zahrnujících pořízení, instalaci a 10 let provozu kompresoru představuje cena za elektrickou energii až 80 %. U agregátu s příkonem 55 KW to může znamenat 5–7 milionů korun.

Německá společnost KfW provedla průzkum mezi 521 firmami využívajícími stlačený vzduch. Pouze 30 % z nich vědělo, jakou mají jeho spotřebu, a jen 20 % z dotázaných provedlo opatření na jeho úspory. Bez měření dochází ke zbytečným nákladům na činnost, preventivní údržbu pneumatických systémů nebo dokonce k odstávkám jejich provozu a tím i přerušením výroby. Zde je jasně vidět šance, kterou představuje měření stlačeného vzduchu pro úspory nákladů ve firmách.

A nejde jen o přímé náklady na provozování pneumatického systému. Dalším důvodem pro měření stlačeného vzduchu je vliv na kvalitu výsledného produktu. Vzduch přirozeně obsahuje kontaminace v podobě vodní páry, olejů a pevných částic. Různé užití stlačeného vzduchu vyžaduje různou jeho čistotu podle normy DIN ISO 8573-1 (1995).

Měření kvality stlačeného vzduchu regulují v některých případech i mezinárodní normy. Například v potravinářství se jedná o HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), analýzu rizik dle nařízení FDA (americký Federální úřad pro kontrolu potravin a léčiv) nebo EU-GMP (Správné výrobní postupy v EU).

Měřící systémy přicházejí na řadu také v situaci, kdy existuje rozpor mezi „papírovými“ parametry určitého pneumatického systému a jeho skutečnými výkony ve výrobě. Někteří výrobci kompresorů a dalších technologií jsou totiž ve svých reklamních materiálech velmi kreativní. V takovém případě lze přesně určit odchylky výkonnostních i kvalitativních parametrů. Pokud si nejste jisti, co které parametry kompresorů vlastně znamenají, najdete více informací v tomto našem článku.

Obecně platí pravidlo, že co neměříme, to ani neřídíme. Proto je měření systémů využívajících stlačeného vzduchu nebo jiných technických plynů základní podmínkou jejich efektivního využívání. Díky měření máte pod kontrolou náklady a můžete ručit za kvalitu výsledných produktů. Nízká kvalita stlačeného vzduchu poškodí technologie i výsledný výrobek, zbytečně vysoká kvalita pak představuje nadbytečné náklady.

Využíváte u vás systémy se stlačeným vzduchem nebo jinými technickými plyny? Na základě dlouholetých zkušeností odborníků v AIR Consult CZ s.r.o. a moderních měřících přístrojů vám pomůžeme vybrat ty nevhodnější technologie, navrhnout a zkontrolovat rozvody, detekovat a změřit úniky v něm, provést revize nebo vyškolit obsluhu. Snižte své náklady na stlačený vzduch. Ozvěte se, rádi vám poradíme, jak na to.