Kondenzát ve stlačeném vzduchu

Při výrobě stlačeného vzduchu vždy vniká kondenzát, který kromě vody obsahuje také oleje a pevné částice. Poradíme vám, co může kondenzát v technologii způsobit, jaké veličiny ho popisují a jak se ho zbavit.

Vzduch, který nasává kompresor z atmosféry, vždy obsahuje vodní páru. Množství vody, které je vzduch schopný pohltit, záleží na jeho teplotě a objemu. Obsah vody ve vzduchu se vyjadřuje v % pomocí relativní vlhkosti. Ta udává stávající poměr par ve vzduchu k maximálně nasycenému vzduchu při stejnému tlaku a teplotě. Při 100 % již vzduch není schopen další vodu pohlcovat a ta kondenzuje ve formě kapaliny.

Absolutní vlhkost popisuje hmotnost vodní páry na objem vzduchu. Vyjadřuje se v g/m3. Důležitým údajem u stlačeného vzduchu je také rosný bod. Ten říká, při jaké teplotě je vzduch plně nasycen vodní párou. (relativní vlhkost = 100 %). Udává se v °C. Čím je vyšší obsah vody ve vzduchu, tím vyšší musí mít vzduch teplotu, aby voda nekondenzovala. Voda nekondenzuje jen při poklesu teploty, ale i při růstu tlaku.

Pokud například stlačíme vzduch na 10 barů, zmenší se jeho objem na 1/10. Tím klesne při stejné teplotě na 1/10 i jeho schopnost pojmout vlhkost. Při teplotě 25 °C je maximální obsah vody v 1 m3 nasyceném vzduchu 23,05 g. Po stlačení na 10 barů (při zachování stejné teploty) se nám vyloučí 20,75 g vody jako kondenzát. V praxi ho zachytí cyklónové odlučovače nebo vzdušníky. I poté je ale tlakový vzduch nasycen na 100 % a tato vlhkost kondenzuje v potrubí nebo na místě spotřeby.

Atmosférický vzduch ale neobsahuje jen páru. Je v něm také prach, bakterie, viry a další mikroskopické částice, z nichž velká část projde vstupními filtry. Při stlačování se do něj dostávají také kovové částečky ze strojního vybavení, olej používaný k mazání a chlazení kompresoru i další chemikálie, jako rozpouštědla. Protože je kondenzát chemicky agresivní, způsobuje korozi a erozi technologie, množení bakterií, znečištění výsledných produktů, odstávky ve výrobě a dodatečné náklady na údržbu.

Kondenzát získaný ze stlačeného vzduchu musí být před vypuštěním do odpadních vod upraven tak, aby nepoškozoval životní prostředí. Existují dva základní způsoby: likvidace specializovanou firmou nebo použití separátoru, který z kondenzátu pomocí filtrace a gravitačního principu odstraní olej a pevné nečistoty. Většina kondenzátu se po průchodu separátorem může vypustit do odpadu a jen malá část se předá k odborné likvidaci.

Díky dlouholetým zkušenostem odborníků v AIR Consult CZ a moderním měřicím přístrojům vám pomůžeme určit kvalitu vzduchu ve vaší technologii a v případě potřeby navrhneme nejvhodnější opatření. Tím prodloužíte životnost své technologie, uspoříte náklady za její provoz a zvýšíte kvalitu svých výrobků. Ozvěte se, rádi vám poradíme.