Suchá trubka NEREZAVÍ: TPK 21 v novém přenosném provedení | Akce skončila 1. 12. 2019

Akce skončila 1. 12. 2019


Vlhkost a kondenzát ve stlačeném vzduchu vede k poškození strojů a zařízení, k častým odstávkám výroby a snížené kvalitě výrobků.

Naše řešení sledování vlhkosti v rozvodech stlačeného vzduchu se nazývá TPK 21 – měřicí přístroj pro rychlou kontrolu kvality stlačeného vzduchu. Jednoduché zařízení se snadnou instalací, které aktivuje alarm dříve, než dojde k poškození. Zařízení měří, vyhodnocuje a zobrazuje vlhkost, tlak a teplotu stlačeného vzduchu. Je to ideální měřicí systém pro kontrolu kondenzačních, adsorpčních a membránových sušiček, s integrovanou měřicí komorou včetně síťového kabelu, připravený k okamžitému použití. Umožňuje ukládání dat na SD kartu i připojení k dalšímu zařízení uživatele pomocí výstupu Modbus nebo 4–20 mA.

Rozsah měření: -20…+20 °Ctp / 0.10 bar (jiné rozsahy na poptávku).

Příslušenství – opce:

  • světelná signalizace s akustickým signálem s vypínacím bzučákem pomocí standardního kabelu se zástrčkou,
  • reléový box, který umožňuje např. uzavřít některé obvody s nekvalitním stlačeným vzduchem.

Měřící přístroj TPK 21

Akční cena modelu TPK 21 PT

35 670 Kč (+ DPH)

Další informace o přístroji TPK 21 PT najdete na webu v sekci Měření rosného bodu.


Máte zájem?

Pro objednání nebo v případě dalších dotazů nás kontaktujte na

Napište nám

© 2017 AIR Consult CZ s.r.o.
Ke Sv. Jiří 3/2, 312 00 Plzeň